خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۵ سرطان ۱۴۰۲

طالبان مدعی شده‌اند که سفیر روسیه برای افغانستان از آنان برای اشتراک در نشست فرمت مسکو دعوت کرده است.

وزارت خارجه روسیه و سفارت این کشور در افغانستان تاهنوز در این مورد واکنشی نداشته‌اند، اما برگزاری پیوسته نشست فرمت مسکو و بی‌اعتنایی طالبان به تصمیم‌های آن به موضوعی پُرحاشیه تبدیل شده است.