خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۴ سرطان ۱۴۰۲

آنکه آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ تا پایان هفته روان آغاز خواهد شد اما دختران فارغ صنف دوازدهم به بایومتریک و دریافت کارت آزمون خواسته نشده اند.

پانزدهم جولای برابراست با روز جهانی مهارت جوانان .از این روز جهان در حالی بزرگ داشت می‌شود که جونان در افغانستان به ویژه زنان و دختران از دسترسی به فرصت های کاری، آموزشی و افزایش مهارت های شان محروم اند. صفحه تویتر سفارت امریکا در کابل نگاشته است که واشنگتن به پشتیبانی اش از جوانان در افغانستان در کار افزایش مهارت های آنان ادامه خواهد داد در هیمن‌حال دبیر کل ملل متحد نیز افزایش مهارت های جوانان را یک نیاز دانسته است.