خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۳ سرطان ۱۴۰۲

وزارت خارجه‌ی پاکستان بار دیگر از طالبان می خواهد تا وعده های شان در کار ممانعت فعالیت های هراس افگنان را از خاک افغانستان عملی بسازند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک ‌نشست خبری خواهان همکاری طالبان در پیکار در برابر هراس افگنان شده است.

رهبر و کابینه‌ای طالبان فرمان و کارشیوه‌ای را برای تعامل با نمایندگان خارجی به اداره‌های طالبان معرفی کردند.