جهان

کودکان دارای معلولیت در اردن شنا یاد می‌گیرند

شماری از مربیان شنا در یک آکادمی شنا در اردُن به کودکان دارای معلولیت شنا کردن آموزش میدهند تا آنان هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی کمک کنند.

مسوولان در این مرکز غیرانتفاعی میگویند که آنان از والدین این کودکان به گونه نمادین هزینه ناچیز میگیرند تا به کودکان شان شنا آموزش دهند و اعتماد به نفس آنان را بالا ببرند.

این مرکز غیرانتقاعی از والدین این کودکان هزینه ناچیز میگیرد و مربیان به کودکان شنا یاد می‌دهند تا هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی به آنان کمک کنند.

شریف لطفی مربی شنا میگوید که از زمان ایجاد این مرکز در سال ۲۰۱۹ به ده ها کودک آموزش داده است.

شریف لطفی مربی شنا می‌گوید: «هدف اصلی درمان است؛ هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی. هدف دوم نیز سرگرمی است، آنها حق دارند در فعالیتی مانند شنا شرکت کنند.»

این مربی شنا می افزاید که هدف این تمرینات شنا، افزایش فعالیت بدنی و ارتقای اعتماد به نفس این کودکان است.

لطفی می‌گوید: «دانش آموزان از جلسات شنا از جنبه های مختلفی بهره مند می شوند. از نظر فیزیکی، ماهیچه های آنها تقویت می شود و استقامت بالاتری ایجاد می کنند. از نظر روانی، خلق و خوی آنها بهتر می شود. از نظر اجتماعی، مهارت های ارتباطی آنها بهتر می شود. در مورد تغذیه، اشتهای آنها افزایش و بهبود می یابد».

مربیان این مرکز میگویند که هدف آنان ایجاد یک تیم شنا از کودکان دارای معلولیت برای شرکت در مسابقات قهرمانی داخلی و جهانی است.