افغانستان

کاردار سفارت ناروی در افغانستان در دیدار با امیرخان متقی بر لزوم احترام به حقوق زنان تاکید کرد

کاردار سفارت ناروی در افغانستان می‌گوید که در دیداری با سرپرست وزارت خارجه طالبان بر احترام به حقوق زنان به ویژه حقوق آموزش و کار زنان تاکید کرده است.

بیست و دو ماه تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن آنان از سوی جهان نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

به تازگی این موضوع میان کاردار سفارت ناروی در افغانستان و سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز یاد شده است.

این دیپلومات نارویژی گفته است که او بنیاد تعامل و رابطه جهان را با طالبان وابسته به حرمت گذاشتن حقوق زنان به ویژه حقوق آموزش و حقوق کار آنان دانسته است.

پال کلومان بکن؛ کاردار سفارت ناروی در افغانستان گفت: «در دیدار امروز با دیگر تاکید شد که حرمت گذاشتن به حقوق زنان از جمله حق دسترسی به کار و آموزش برای پیشبرد روابط، ضروری است.»

اما وزارت خارجه طالبان می‌گوید که در این دیدار امیر خان متقی از ادامه فشار‌های جامعه جهانی بر طالبان نگرانی کرده است.

ضیا احمد تکل؛ معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان معتقد است: «جهانیان هنوز اقدام به تعامل مناسب با افغانستان نکرده‌اند و برخلاف تلاش نموده‌اند تا فشارها بالای امارت اسلامی (طالبان) را افزایش دهند که این کار به زیان اعتمادسازی منتج شده است.»

طالبان در حالی از جهان می‌خواهد که به رسمیت شناخته شوند که در کنار ۵۰ دستور محدود کننده فعالیت‌ و حقوق زنان در تازه‌ترین مورد، دستور متوقف شدن فعالیت‌های آرایشگاه‌ها را نیز صادر کردند؛ دستوری که با واکنش‌های داخلی و خارجی رو برو شده است و زنان آرایشگر می گویند که این دستور، لقمه نان آنان را خواهد گرفت.

حنیفه؛ آرایشگر در این باره گفت: «همه ما بسیار زیاد جگرخون هستیم. من یک نان آور خانه هستم و در آرایشگاه کار می‌کنم. این که دروازه‌های مکتب‌ها و کورس‌ها بسته هستند به روی دختران ما بسیار زیاد جگرخون هستیم.»

طالبان در حالی محدودیت‌ها را در برابر کار، آموزش و فعالیت‌های زنان در افغانستان بیشتر ساخته‌اند که پیش از این وزارت خارجه امریکا و ملل متحد گفته‌اند تا هنگامی که طالبان این محدودیت‌ها را از برابر زنان افغانستان بر ندارند و به حقوق و آزادی‌های زنان افغانستان حرمت نگذارند؛ به رسمیت شناخته نخواهند شد.