افغانستان

روزهای سخت خانواده‌‌های نیروهای امنیتی حکومت پیشین در بدخشان

در حالی که پس از سقوط جمهوریت، ایالات متحده امریکا هزاران تن از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و خانواده‌های آن‌ها را از این کشور خارج کرد، اما شمار زیادی از این نیروها در وضعیت مبهم رها شدند و با مشکلات زیادی روزگارشان را سر می‌کنند.

امیر بیک یکی از این سربازان است که ۱۲سال در نظام سابق کار کرد و در حال حاضر توان پرداخت مخارج خانواده‌اش را ندارد.

امیر بیک؛ نظامی پیشین می‌گوید: «زندگی ما به سختی می‌گذرد. من با مشکلات فراوان چند نان برای گذران زندگی تهیه می‌کنم و نگران آینده فرزندانم هستم.»

فرشته همسر امیر بیک است. او که روزهای سختی را بعد از سقوط تجربه کرده می‌گوید که روزهای سختی را می‌گذرانیم.

این باشنده بدخشان گفت: «شوهرم شروع به کارهای شاقه و سخت کرد، ولی با آن هم وضعیت ما خراب‌تر شد. او ۱۲ سال در نظام به عنوان افسر کار می‌کرد. اما فعلأ در ولسوالی درواز با طی کردن مصافه زیاد کار معدن را می کند ولی در آمد آن به حدی است که کرایه رفت و آمداش می‌شود.»

پس از سرنگونی جمهوریت در افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱، در اولین روزهای حکومت طالبان، اعضای نیروهای امنیتی سابق افغانستان با سرنوشت نامعلومی روبرو شدند و بسیاری‌شان احساس خطر می‌کردند. اگرچه طالبان پس از تصرف قدرت عفو عمومی اعلام کردند، اما بر بنیاد گزارش‌های ملل متحد، طالبان شماری از افسران و اعضای نیروهای مسلح حکومت پیشین را بازداشت و شکنجه کرد‌ه‌اند.

فرشته باشنده بدخشان تاکید کرد: «من در کنار شوهرم تصیم گرفتم کار کنم، اما بیرون رفتن از خانه برم بسیار سخت است و روزهای‌که بیرون می شوم با دست خالی به خانه بر می گردم و اولادهایم دور و برم جمع می شوند که مادر چه آوردی . من حتی به اولادهایم گفته نمی‌توانم که دست خالی آمدم.»

در دو سال گذشته فقر و ترس از انتقام طالبان دو همسفر جدید زندگی اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است.

شماری از آن‌ها راه مهاجرت به کشورهای همسایه را در پیش گرفته‌اند و شماری دیگر در وطن مانده اما ناگزیرند با فقر و ترس کنار بیایند.