افغانستان

اعلام برنامه راهبردی ملل متحد برای پشتیبانی از مردم افغانستان

Samangan province, Afghanistan. File photo.

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز دوشنبه برنامه راهبردی‌ دو ساله‌اش را برای افغانستان که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی را در بر می‌گیرد منتشر کرد که در آن اولویت‌های این نهاد در پشتیبانی از مردم افغانستان مشخص شده اند.

چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد رویکرد این نهاد را برای رسیدگی به نیازهای اساسی انسانی در افغانستان، اولویت دادن به نیازها و حقوق افراد آسیب پذیر، از جمله زنان و دختران، اطفال و جوانان، بیجا شده گان داخلی، عودت کنندگان، پناهندگان، اقلیت های قومی و مذهبی را بیان می‌کند.

روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در باره این برنامه گفت: «چارچوب راهبردی ما یک پیشنهاد نیرومند برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنان و تکمیل کننده کمک‌های جاری بشردوستانه نجات دهنده است.»

چارچوب راهبردی ملل متحد در مشورت نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و دست اندرکاران ایجاد شده است.

به گفته ملل متحد، این برنامه سه اولویت دارد.

خدمات ضروری پایدار در بخش ‌های کلیدی مانند صحت، تغذيه، تعليم و تربیه، استخدام، آب، حفظ الصحه، حفاظت اجتماعی، و حفاظتی که برای همه قابل دسترس، ارزان و میتواند بدون هر گونه تبعیض ارائه گردد.

فرصت های اقتصادی و معیشت تقویتی از طریق ایجاد محیط توانمند که رشد اقتصادی و فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب را به ویژه برای گروه های محروم مانند زنان تسهيل می کند.

انسجام اجتماعی، شمولیت، برابری جنسیتی، حقوق بشر، و حاکمیت قانون – به عنوان پیش نیازهای توسعه پایدار و صلح در افغانستان – تقویت مشارکت جامعه مدنی و حمایت از همسویی چارچوب های تنظیمی  و قانونی افغانستان با اسناد بین المللی حقوق بشر.

دانيل اندرس، معاون نماینده خاص سرمنشی و هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، می‌گوید: «سازمان ملل متحد و شرکای آن اذعان دارند که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی برای رسیدگی متداوم به درد و رنج بزرگ و فزاینده انسانی مردم افغانستان در میان مدت و طولانی مدت کافی نخواهد بود.»

چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد تمرکز ویژه بر ارائه کمک‌های اصولی در پاسخ بر محیط محدود کننده روبه افزایش دارد که همه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با آن روبرو هستند.