افغانستان

مهاجران بازگشته از پاکستان: پولیس پاکستان با ما بد رفتار می‌کرد

مهاجران افغانستان که به تازگی از پاکستان به کشور بازگشته‌اند، می‌گویند که برخورد نامناسب پولیس پاکستان سبب شده که آنان پاکستان را ترک کنند.

گرفتن رشوه، لت‌وکوب و زندانی کردن این مهاجران از سوی پولیس پاکستان بخشی از چالش‌های آنان بوده است.

حاجی محمد گل؛ بازگشت کننده به کشور گفت: «ما به کمک و مکان مناسب برای اسکان مجدد نیاز داریم.»

میرعلی یکی دیگر از مهاجرانی که از پاکستان به کشور بازگشته است، می‌گوید: «ما مجبور شدیم آنجا را ترک کنیم، زیرا چندین بار دستگیر شدیم. هر بار که دستگیر می‌شدیم، برای آزادی‌مان از ما اخاذی می‌کردند که بعداً دوباره دستگیر می‌شدیم.»

در همین حال؛ ریاست مهاجران طالبان در ننگرهار می‌گوید که در نتیجه بدرفتاری پولیس پاکستان در چهار روز گذشته ۲هزار خانواده از پاکستان به کشور برگشته‌اند.

اما رسیدگی به چالش‌های زندگی این مهاجران که تازگی به کشور بازگشته‌اند یکی از موضوعات بنیادین است.

مدیرگل احمد؛ رییس منابع بشری وزارت مهاجران طالبان در ننگرهار در این باره افزود: «ما در حال حاضر کمک‌های نقدی و موادغذایی به مهاجران عودت کننده ارائه می‌کنیم و برای آنها سرپناه موقت در اینجا ترتیب داده‌ایم.»

در روز های پسین نگرانی‌ها از چگونگی برخورد پولیس پاکستان با مهاجران افغانستان در میان مقام‌های پاکستانی نیز مطرح شده است، چنانکه هفته پیش حنا ربانی معاون وزیر خارجه پاکستان برای حل این معضل به تورخم سفر کرد.

اما مهاجران افغانستان که در پاکستان مهاجر هستند؛ می‌گویند که چالش‌ها در برابر آنان همچنان پا برجا هستند.

پس از تسلط دوباره طالبان بر قدرت در افغانستان شمار زیادی از شهروندان کشور به ایران و پاکستان مهاجر شدند.