افغانستان

اشرف‌ غنی: طالبان برای منافع فوری خود، ثروت‌های طبیعی افغانستان را لیلام می‌کنند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، در پیامی به مناسبت عید قربان، می‌گوید، ثبات ملی، بی طالبان به میان نخواهد آمد.

او می‌گوید صلح و ثبات همیشگی، هنگامی به میان خواهد آمد، که رفتار طالبان در بیست سال گذشته، با آنان به گونه صادقانه بررسی شده و درباره آنچه رخ داده است اعتراف صورت بگیرد.

او می‌گوید،«انتقام جویی» شهروندان کشور را قربانی قرار داده است.

رییس جمهور پیشین تاکید می‌کند که اکنون باید تلاش صورت گیرد تا اعتماد افزایش یابد.

او می‌گوید که شاید اکثریت طالبان نیز درک کرده باشند که «گذار برای امنیت پایدار، خواست ملی است و اگر تحقق نیابد، مسولیت پیامد‌های آن به دوش این گروه است؛ اما برای رسیدن به این هدف، طالبان نخست باید با خود، با دین مقدس ما اسلام که مخالف خشونت است و بعدا با ملت افغان صلح کنند».

رییس جمهور پیشین هم‌چنان بر سیاست‌های طالبان انتقاد کرد.

او گفت همه سیاست‌های و اعمال طالبان خلاف دین اسلام است.

آقای غنی می‌گوید که«طالبان، حق الهی مجازات و مکافات را به خود گرفته اند و حقوق مردم را زیر نام اسلام از آنان گرفته اند».

وی ادعا کرد که طالبان، ثروت‌های طبیعی مردم افغانستان را «لیلام»، کرده‌اند.

به گفته او کشورهای خارجی حق ندارند، در نبود یک «حکومت مشروع» در افغانستان، ذخایر افغانستان را به خود بگیرند.

او افزود، دردی را که شهروندان افغانستان در درون کشور می‌کشند، پناهجویان افغانستان در کشورهای دیگر نیز همان درد را می‌کشند.

آقای غنی از پناهجویان افغانستان در بیرون از کشور می‌خواهد که حق نمایندگی خود را به«یک حلقه کوچک نفاق افگن» نسپارند.

وی افزود«شما باید وسیله، یک اندیشه سازنده شوید تا از این حالت بیرون بیایم؛ خوشبختانه فرصت‌های زیادی برای‌تان میسر است که از آن به نفع جامعه خود در خارج و داخل استفاده کنید. یکی از این راه‌ها، دیجیتل سازی و کار روی یک افغانستان دیگر در فضای مجازی است».

وی بی آنکه از فردی مشخصی نام ببرد«جنگسالان» را به به فساد و ناتوانی متهم کرده افرود،« آماده نیستم که یک گام هم با جنگسالاران بردارم».

به گفته او ناتوانی سیاسی طالبان و «افلاس فکری»، شماری از سیاست‌گران افغانستان روشن ساخت که حل«مساله افغانستان» از توانان آنان فراتر است.

آقای غنی که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، با چرخبال از افغانستان خارج شد، می‌گوید که اکنون آماده است بی‌آنکه برای خود چیزی بخواهد، در تهیه«نقشه راه سوم» برای راه حل وضعیت کنونی افغانستان و رسیدن به «نظام مشروع»، کمک کند.

آقای غنی می‌گوید هرچند طالبان امنیت نسبی را برقرار کرده اند اما دست به خشونت زده اند.

وی‌می‌گوید که طالبان به جای صلح دایمی، مسیر امنیت«منفی» را برگزیدند که به گفته آقای غنی، این یک دست‌آورد نیست.

به گفته او«امنیت منفی» از سوی طالبان، آنان را با شهروندان افغانستان و جهان در تقابل قرار داده است.

نزدیک به‌ دو سال پیش، پس از آنکه طالبان به دروازه‌های کابل رسیدند، محمد اشرف غنی با شمار دیگری از افراد نزدیکش افغانستان را ترک کرد. شماری از مردم افغانستان آقای غنی را به علت ترک افغانستان در آن وضعیت، «فراری»، خطاب می‌کنند.

رییس جمهور پیشین، در دو سال گذشته، بارها با پخش پیام‌هایی به مناسبت‌های گوناگون، دیدگاهش درباره وضعیت افغانستان را همگانی می‌کند.