خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۳ سرطان ۱۴۰۲

سرپرست ریاست الوزرا طالبان به ارزیابی کننده مستقل سازمان ملل اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تمامی نگرانی ها را در این بار بی بنیاد دانسته است.

برخی از باشندگان ولسوالی دره پیج کنر می گویند که به دلیل بیکاری، به بیماری های روحی و روانی گرفتار شده اند.