خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۱ سرطان ۱۴۰۲

معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که مشروعیت طالبان از سوی جامعه جهانی بستگی به رفتار آنان با زنان افغانستان دارد.

ودانت پاتل تاکید می‌کند تا هنگامی که نیمی از جمعیت افغانستان مانند نیمی دیگر از حقوق برابر برخوردار نشود، نه تنها سبب عقب ماندگی این کشور می‌شود، بلکه مانع به رسمیت شناختن آنها از سوی جامعه جهانی خواهد کرد.