خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۳۰ جوزا ۱۴۰۲

طالبان در واکنش به گزارش ریچارد بنت می گویند که این گزارش حقیقت ندارد و آن را یک پروپاگند می دانند.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد می گوید که گفتگو با طالبان در باره واگذاری برنامه‌های آموزشی‌اش به نهادهای محلی ادامه دارد.