افغانستان

برنامه جهانی غذا بر تعهد خود به حمایت از مردم افغانستان تاکید کرد

کارل اسکاو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هفته گذشته از افغانستان بازدید کرد تا از نزدیک فعالیت این سازمان را ارزیابی کند.

این در حالی است که افغانستان با بدترین نوع بحران بشردوستانه در سال‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند.

آقای اسکاو در این سفر شاهد کاهش کمک‌های بشردوستانه این سازمان به مردم نیازمند بوده است و دلیل این امر را کاهش بودجه پس از اعمال محدودیت و ممنوعیت کار زنان برای نهادهای مددرسان می‌داند.

وی در این باره گفت: «واضح است که طرح‌های برنامه جهانی غذا هر روز جان بسیاری را در افغانستان نجات می‌دهد. زنان سرپرست خانوار در ساحه‌های توزیع غذا به من گفتند که کمک برنامه جهانی غذا برای آنها و فرزندانشان چقدر حیاتی است و کشاورزان به من نشان دادند که چگونه از دارایی‌های اجتماعی خود که با حمایت برنامه جهانی غذا ساخته‌اند را از سیلاب‌های ویرانگر و خشکسالی محافظت می‌کنند. من با زنان توانمند افغانستان در دوره‌های آموزش حرفه‌ای آشنا شدم که اکنون می‌توانند برای حمایت و خرید غذا برای خانواده‌‌هایشان پول به دست آورند.»

او در این ماموریت پنج روزه برای بازدید از فعالیت‌های جاری برنامه جهانی غذا به ولسوالی بگرامی در ولایت کابل و شهر چاریکار در ولایت پروان سفر کرده است‌.

وی در کابل با رهبران سازمان ملل متحد در این کشور، دیپلمات‌ها و سازمان‌های غیردولتی دیدار کرد.

آقای اسکاو همچنان در دیدارهای خود با نمایندگان مقام‌های طالبان، بر نقش حیاتی زنان در حمایت از فعالیت‌های برنامه جهانی غذا برای کمک به آسیب پذیرترین زنان و دختران تاکید کرد.

وی گفته است: «همکاران زن و مرد برنامه جهانی غذا و سازمان‌های غیردولتی همکارمان که من با آنها ملاقات کردم، همگی عمیقا به کار خود متعهد هستند و به هدف ما برای نجات و تغییر زندگی متعهد هستند. ما به کار در جهت مشارکت کامل کارکنان زن در فعالیت‌های خود ادامه خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که دختران، پسران، زنان و مردان نیازمند افغانستان به کمک برنامه جهانی غذا دسترسی برابر داشته باشند.»

در همین حال، برنامه جهانی غذا برای شش ماه آینده به ۹۱۸ میلیون دالر کمک فوری نیاز دارد تا به فعالیت خود در افغانستان ادامه دهد و برای نیازمندان افغانستان موادغذایی تهیه کند.

اسکاو در پایان ماموریت خود در افغانستان خواستار ادامه حمایت از کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان شد.

وی گفت: «جهان نمی‌تواند به مردم افغانستان پشت کند. ما باید راه‌‌هایی برای ایجاد محیط امن و مساعد برای کارکنان زن و مرد پیدا کنیم، اما بدون بودجه کافی، نمی‌توانیم کمک‌هایی را که به شدت مورد نیاز دختران، پسران، زنان و مردان در سراسر کشور است، ارایه کنیم.»

تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۵ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد در سطوح «اضطراری» مواجه هستند. در کنار بحران شدید اقتصادی مردم با تاثیرات تغییرات اقلیمی نیز مواجه استند.