افغانستان

حاضران در شورای حقوق بشر ملل متحد یک صدا از زنان افغانستان حمایت کردند

امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، پنجاه و سومین نشست این شورا با موضوع تبعیض در برابر زنان و دختران افغانستان برگزار شد و همه‌گان یک صدا به پشتیبانی از زنان افغانستان صدا بلند کردند و از طالبان خواستند که به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و از خشونت و سیاست‌های زن ستیزانه دست بردارند.

این گفته‌های نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل در حالی ابراز می‌شوند که ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، جزییات تازه‌ترین گزارش خود را درباره اوضاع حقوق بشر به ویژه اوضاع حقوق زنان را در افغانستان همه‌گانی ساخت.

آقای بنت خواهان گام‌های عملی برای مبارزه با محرومیت‌های زنان افغانستان است.

رینا امیری؛ نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان نیز گفت که حقوق زنان در افغانستان اولویت راهبردی امریکا است و سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان را در برابر زنان انتقاد کرد.

نمایندگان زنان معترض نیز از جامعه جهانی می‌خواهند که نباید به صدور فرمان‌ها در برابر عملکرد‌های طالبان در برابر زنان بسنده کنند.

پروانه ابراهیم خیل نجرابی؛ فعال حقوق زن در این نشست گفت: «من به حیث یک زن افغان می‌خواهم که از شما بپرسم که اگر خانم‌ها و کودکان شما در چنین شرایطی باشند، آیا شما با صدور اعلامیه‌ها بسنده می‌کردید و یا اینکه اقدام‌های عملی را روی دست می‌گرفتید؟»

پاسخ‌گو بودن جامعه جهانی در برابر چالش‌هایی که اکنون زنان افغانستان آن را تحمل می‌کنند، یکی از خواست‌های مهم در این نشست بود.

در این نشست یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان نیز از طالبان می‌خواهد که دروازه‌های مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند.

نماینده یونیسف در این نشست گفت: «یونیسف از مقام‌های مسئول در افغانستان تقاضا می‌کند که حقوق بشر را به ویژه حقوق کودکان را حرمت بگذارند تا این اطمینان به دست بیاید که همه کودکان به مکتب رفته می‌توانند و از خشونت محفوظ می‌باشند.»

در میان تمامی نمایندگان کشورهایی که در این نشست حضور داشتند از سیاست‌های طالبان در برابر زنان به شدت انتقاد کردند.

نمایندگان قطر، ایران و پاکستان نیز به پشتیبانی از زنان افغانستان صدا بلند کردند.

نماینده ایران در این نشست تاکید کرد: «ایران به‌گونه‌ی دوام‌دار بر نیاز به ایجاد یک حکومت همه شمول تاکید کرده است و شهروندان افغانستان به شمول زنان مستحق یک زندگی در محیط صلح آمیز هستند.»

نماینده قطر نیز در این نشست خاطرنشان کرد: «کشور ما نگرانی عمیق خود را درباره متوقف ماندن آموزش دختران و منع کار بانوان به ویژه در نهادهای غیردولتی ابراز کرده است.»

این گزارش در ماه “می” بر بنیاد گفت‌وگو با ۷۹ تن به شمول ۵۱ زن و نیز بر بنیاد یک نظرسنجی که در آن با ۲ هزار و ۱۱۲ تن در ۱۸ ولایت افغانستان به گونه مستقیم گفت‌وگو شده آماده شده است.

طالبان هرچند در برابر این گزارش تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند، اما پیش از این بارها گفته‌اند که بر عملی ساختن حقوق زنان بر بنیاد شریعت اسلامی پایبند هستند.