افغانستان

شکایت باشندگان تخار از اضافه‌ستانی صرفیه برق

Taluqan city, Takhar province. File photo

برخی از باشندگان تخار می‌گویند با آنکه میزان پرچاوی برق در این ولایت افزایش یافته است، شرکت برشنا در گردآوری پول صرفیه برق اضافه ستانی می‌کند.

آنان می‌گویند که در مقایسه به ولایت‌های همجوار، پول صرفیه برق از آنان دو برابر گرفته می‌شود.

کریم‌الله باشنده تخار است و می‌گوید: «تفاوت کلی در پول صرفیه برق در این ولایت نسبت به ولایت همجوار کندز وجود دارد. در کندز هر کیلووات برق در ولایت کندز سه و نیم افغانی ولی در تخار شش و نیم افغانی است که باید مسئولان در این راستا توجه نمایند.

برهان‌الدین راننده ریکشا است و توان پرداخت اضافه ستانی برشنا را ندارد.

برهان‌الدین باشنده تخار می‌گوید که پول صرفیه برق در دو دوره بیشتر از مصرفش آمده است و از مسئولان برشنا می‌خواهد در وقت خوانش میترهایشان دقت داشته باشند.

شریف‌الله یکی‌ از باشندگان تخار ادعا دارد که در ولایت کندز از هر کیلووات برق وارداتی سه و نیم افغانی گرفته می‌شود. اما در تخار مردم مجبور به پرداخت شش و نیم افغانی در مصرف هر کیلووات برق هستند.

او می‌گوید: «وقتی که حکومت طالبان ادعا عدالت می‌کنند پس چرا عدالت را در همه ولایت‌ها یکسان تطبیق نمی‌شود و باید حکومت بالای مردم رحم کند و پول صرفیه برق را پایین بیاورد.»

از سویی هم، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که سیستم برق افغانستان ملی نه بل جزیره‌ای است و از همین رو هر منطقه که برق مورد نیاز خود را از کشور دومی خریداری کند، صرفیه آن نیز تفاوت خواهد کرد.

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا در تخار می‌گوید: «برق مورد نیاز خود را از کشور تاجیکستان تامین می‌کند که ظرفیت این برق در حدود ۲۲۰ کیلوات است از همین رو صرفیه برق در این ولایت بیشتر است اما مسولان بجای اینکه برق این ولایت را از کشور دومی خریداری نمایند می‌توانند از منابع آبی و آفتابی این ولایت استفاده نمایند.»

برق تخار از تاجیکستان وارد می شود و به علت کمبود برق، بسیاری ولسوالی‌های این ولایت برق ندارند.