جهان

مراقبت از سنگ پشت‌های بحری با فناوری های نوین

پژوهشگران در دبی، بیش از بیست سنگ پشت را به آبهای دریای عرب رها کردند.

برخی از این سنگ پشت‌ها به فرستنده‌های ماهواره‌ای مجهز شده اند تا ردیابی و مراقبت از آنها ساده تر شود.

این برنامه به علت راه اندازی شده است که افزایش گرمای آبهای زمین، به افزایش شمار سنگ پشت های ماده نسبت به سنگ پشت های نر انجامیده است و دانشمندان می‌خواهند این روند را کنترول کنند.

در روز جهانی حفاظت از سنگ پشت های دریایی، در حضور دانشمندان و گردشگران، بیست و یک سنگ پشت پس از درمان و مراقبت‌های لازم، به دریا رها می شوند.

از این میان، پانزده سنگ پشت پوزه عقابی و شش سنگ پشت سبز استند.

جو هارست، گردشگر، می‌گوید: «حیوانات بسیاری استند که همین گونه در خطر قرار دارند. این که توانسته اند به این حیوانات نیروی تازه ببخشند و آنها رغ در طبیعت رها کنند، عالی است. فرصت دیدن این منظره هم، شگفت انگیز است.»

جنسیت سنگ‌پشت ها، بر اساس جایی که در آن تخم گذاری آنها صورت می گیرد تعیین می شود و مکان گرم تر به معنای متولد شدن سنگ پشت های ماده بیشتر است. اکنون گرمای زمین و در پی آن گرم شدن آبها سبب شده که جمعیت سنگ پشت های نر، کاهش یابد و دانشمندان را درباره تولید مثل آنها، نگران بسازد.

باربارا لانگ-لینتن، مدیر پروژه بازتوانایی سنگ‌پشت‌ها در دبی، می‌گوید: «ما یک برنامه پژوهشی داریم که در آن، بر سنگِ سه سنگ پشت، فرستنده های ماهواره ای کار گذاشته ایم. وقتی سنگ پشت ها برای نفس گرفتن از آب بیرون شوند، به ماهواره یک زیگنال فرستاده می شود و ما می توانیم حرارت آب را اندازه گیری کنیم. وقتی سنگ پشت ماده برای تخم گذاری به ساحل بیاید، می‌توانیم موقعیت او را بیابیم.»

سالانه هزاران سنگ پشت پس از درمان در مرکزهای بازتوانایی در بحرها رها می شوند؛ اما با مشکلات بزرگی از جمله آلودگی، کاهش گستره سواحل که به کاهش مکان تخم گذاری می انجامد و تهدید از سوی انسان ها روبرو می شوند. از همین رو برای مراقبت از برخی از آنها، از فن آوری های نوین کار گرفته می شود.