افغانستان

گزارش: ملل متحد در حال گفتگو در مورد واگذاری پروژه‌های آموزشی به طالبان است

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گفته است که این نهاد در مورد «زمان بندی و موارد عملی» برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشی اش به سازمان های داخلی، با مقام های طالبان در حال گفتگو است.

رویترز گزارش داده است که به گفته مقام های این نها‌دها، طالبان اعلام کرده‌ اند که سازمان‌های بین‌المللی دیگر نمی‌توانند در پروژه‌های آموزشی مشارکت داشته باشند.

این اقدام طالبان از سوی ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته، اما هنوز از سوی مقام های طالبان به گونه رسمی تایید نشده است.

یونیسف افزوده است که طالبان به این نهاد اجازه داده است تا زمانی که گفتگوها در مورد واگذاری برنامه های آموزشی ادامه دارد، صنف های محلی که در آن ۵۰۰ هزار دانش آموز در حال آموزش اند، نیز ادامه پیدا کند.

سمانتا مورت سخنگوی یونیسف در افغانستان به رویترز گفته است: «یونیسف به عنوان سازمان اصلی در بخش آموزشی افغانستان، در حال انجام گفتگوهای سازنده با وزارت معارف بر حال است و از تعهد وزیر برحال برای تداوم همه صنف ها در حین انجام گفتگوها در مورد زمان بندی و موارد عملی قدردانی می کند».

خانم مورت افزوده است: «به منظور به حداقل رساندن اختلال در یادگیری کودکان، نیاز است تا هرگونه واگذاری به سازمان های غیردولتی ملی به گونه راهبردی انجام شود و شامل ارزیابی جامع و ظرفیت سازی باشد».

به گزارش رویترز، سخنگوی طالبان برای وزارت معارف طالبان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است.

یونیسف گفته است که حداقل ۵۰۰ هزار کودک در مکتب‌های محلی این نهاد درس می‌خوانند و بیش از ۳۰۰ هزار تن آنان کودکان هستند.

دو منبع به رویترز گفته اند که طالبان به مسوولان ولایتی نهادهای مددرسان اعلام کرده اند که دیگر در پروژه های آموزشی مشارکت نداشته باشند.  

سخنگوی ملل متحد در نیویورک نیز گفته است که این اقدام «یک گام عقب گرد وحشتناک» است.

منابع در کابل به آمو گفته اند که چنین موضوعی به صندوق نجات کودکان نیز مطرح شده است. این نهاد بیش از ۱ هزار و ۲۰۰ صنف محلی در بخش‌های مختلف کشور دارد.

مکتب‌های محلی برای کودکانی که در بخش‌های دوردست کشور از آمورش باز مانده اند زمینه آموزش را فراهم می‌کند. این مکتب‌ها در زابل، هلمند. بامیان و‌ ولایت‌های دیگر تاسیس شده اند.

این در حالی است که در نزدیک به دو سال پسین دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب باز داشته شده اند و‌درهای دانشگاه‌ها نیز از شش ماه به این سو به روی دختران بسته است.