موج ویدیو ها

موج: ساخت «مدرسه‌های جهادی» از سوی طالبان

ریس عمومی مدرسه‌های جهادی طالبان می‌گوید که در سال روان هجری خورشیدی در پنج ولایت کشور مدرسه‌های جهادی را فعال ساختند. شماری از مدرسه‌های طالبان در سال‌های گذشته در کنار رشته‌های دینی مسوولیت آموزش افراد انتحاری و چگونه‌گی کارگیری از جنگ افزارها را نیز بر دوش داشته است.

گرداننده برنامه نازیه هاشمیار این موضوع را با دکتر عزیزاحمد بارز کارشناس سیاسی و ویس ناصری آگاه سیاسی بحث کرده است.