جهان

سرباز استرالیایی متهم به قتل‌ شهروندان افغانستان از عذرخواهی امتناع کرد

سرباز استرالیایی که توسط دادگاه مدنی به قتل چهار غیرنظامی در افغانستان متهم شده بود، گفته است که از قضاوت «نادرست» در برابر وی ناراحت است و از این قضاوت عذرخواهی نخواهد کرد.

بن رابرتز اسمیت، دارنده صلیب ویکتوریا و دیگر افتخارات نظامی برجسته، در نخستین اظهار نظر عمومی خود پس از صدور حکم دادگاه، گفت که به اقدامات خود در افغانستان افتخار می‌کند، جایی که در شش سفر از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲ در سرویس ویژه هوایی خدمت کرده است.

یک دادستان دادگاه فدرال استرالیا در اول جون پرونده افترا علیه سه روزنامه رابرتز اسمیت را به دلیل مقالاتی که او را به نقض قوانین درگیری و کشتن شهروندان غیرمسلح افغانستان متهم کرده بودند رد کرد.

دادستان در حکم خود گفت که روزنامه‌ها در گزارش خود حقیقت قابل توجهی را ثابت کرده‌اند.

رابرتز اسمیت در این باره در اواخر روز چهارشنبه در فرودگاه پرت گفت: «من از نتیجه ویران هستم، این یک نتیجه وحشتناک است و این نتیجه نادرست است.»

وی افزود: «ما هیچ کار اشتباهی انجام نداده‌ایم، بنابراین عذرخواهی هم نخواهیم کرد.»

رابرتز اسمیت در پاسخ به این سوال که آیا به اقدامات خود در افغانستان افتخار می‌کند یا خیر، پاسخ داد: «البته که هستم.»

یافته دادگاه مدنی افترا مستلزم آستانه اثبات کمتری نسبت به دادگاه کیفری بود. رابرتز اسمیت، ۴۴ ساله، که پرتره او در یادبود جنگ استرالیا آویزان است، به هیچ جنایتی متهم نشده است.

با این حال، این حکم توسط متهمان و نمایندگان رسانه‌ها و صنایع دفاعی به عنوان یک پیروزی برای روزنامه نگاری منافع عمومی و شفافیت در رابطه با رفتار نظامی استرالیا در خارج از کشور پذیرفته شد.

رابرتز اسمیت برای این قضاوت در دادگاه حضور نداشت، که پس از ۱۱۰ روز استماع در طول یک سال، توسط رسانه‌ها در بالی، اندونزی، در آن زمان از او عکس گرفته شد.

رابرتز اسمیت در مصاحبه کوتاه فرودگاهی گفت: «ما به آن (قضاوت) نگاه خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که آیا نیاز به درخواست تجدیدنظر داریم یا خیر. ما فقط باید از طریق آن کار کنیم و من توصیه‌ها را در صورت پیش‌آمده انجام می‌دهم.»