موج ویدیو ها

موج: امیدواری‌ها برای تسریع روند انتقال مهاجران افغانستان به امریکا

پس از سقوط کابل به دست طالبان، چگونگی هجوم مردم به فرودگاه کابل با هدف ترک کشور یکی از تراژدی‌هایی بود که حتا در بیرون از افغانستان نیز خبرساز شد.

ایالات متحده از همان زمان روند تخلیه همکاران پیشین‌اش را از افغانستان آغاز کرد. حالا وزیر خارجه این کشور پیمان پشتیبانی از مهاجران و روند تخلیه شهروندان افغانستان را تمدید کرد. ایالات متحده می‌گوید که هم‌زمان با امضای پیمان پشتیبانی از مهاجران و تخلیه شهروندان افغانستان، رویکردهای تازه‌ای را نیز روی دست گرفته است تا روند انتقال همکاران پیشین‌شان را به امریکا سرعت بدهد.

گرداننده برنامه نازیه هاشمیار این موضوع را با جاوید کوتوال فعال جامعه افغان‌ها در امریکا و عبدالستار حسینی سرباز جبهه آزادی افغانستان بحث کرده است.