ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۲۲ جوزا ۱۴۰۲

نشریه‌ی لانگ‌وار ژورنال گفته است که دو والی و معاون ریاست استخبارات طالبان اعضای القاعده اند..

باشندگان ولسوالی درواز بالا برای دسترسی به انترنت روزانه سه ساعت سفر می کنند … وزارت خارجه ایران می گوید که گفتگوهای غیرمستقیم این کشور با ایالات متحده بر سر مساله هسته‌ای ادامه دارد