افغانستان

سویدن یوهان ندیسی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور افغانستان گماشت

وزارت امور خارجه سویدن روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که یوهان اندیسی به عنوان نماینده ویژه سویدن در امور افغانستان و رئیس تازه سفارت سویدن برای افغانستان منصوب شده است.

در این اعلامیه آمده است که عملیات سفارت در حال حاضر به استکهلم منتقل شده است و او در ماه آگست سمت خود را خواهد گرفت.

یوهان ندیسی معاون واحد افریقا در وزارت خارجه سویدن است.

او پیش از این سفیر در تیرانا بوده و در سفارت در هراره و در نمایندگی سویدن اتحادیه اروپا در بروکسل خدمت کرده است.

وی همچنین از جمله معاونت واحد ارتباطات وزارت خارجه بوده است.