افغانستان

هیات فنی هند برای بررسی بازگشایی سفارت خود به کابل سفر کرد

India’s external affairs minister S. Jaishankar. Source: All India Radio

سوبرامانیام جیشنکر؛ وزیر امور خارجه هند روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این کشور یک گروه فنی را به سفارت خود در کابل فرستاده تا وضعیت افغانستان و چگونگی حمایت دهلی از مردم این کشور را بررسی کند.

آقای جیشنکر افزوده است که این کشور در حال حاضر روی گزینه سیاسی نه، بلکه بیشتر بر کمک به مردم افغانستان متمرکز است.

وی گفته است: «ما دیپلمات‌ها و کارمندان هندی را پس از آنکه طالبان اداره کابل را به دست گرفت، بیرون کشیدیم زیرا نگرانی‌های امنیتی داشتیم، بسیاری از کشورهای دیگر نیز این کار را انجام دادند. با گذشت زمان یک تیم فنی را به سفارت بازگرداندیم. آنها مدتی است که آنجا هستند و کارشان اساسا نظارت بر وضعیت است و اینکه چگونه می‌توانیم از مردم افغانستان در زمان نیازشان حمایت کنیم.»

وی در پاسخ به سئوالی در مورد چگونگی روابط هند و افغانستان گفت که افغانستان با کمبود واکسین، گندم و دارو مواجه است و شماری از پروژه‌ها نیز پس از روی کار آمدن طالبان متوقف شدند.

جیشنکر افزوده است: «در حال حاضر تمرکز کمتری روی افغانستان داریم، می‌توانم بگویم توجه سیاسی کمتری داریم. بیشتر شبیه روی کمک به مردم افغانستان متمرکز است، زیرا با مردم افغانستان پیوند تاریخی داریم.»

در ماه مارچ، وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که هیچ تغییری در موضع هند در خصوص به رسمیت نشناختن طالبان در افغانستان ایجاد نشده است.