موج ویدیو ها

موج: چالش های امنیتی شمال افغانستان

روز گذشته سرپرست والی طالبان در بدخشان در یک انفجار کشته شد. مسوولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است. پیش از این نیز داعش مسوولیت کشتن شماری از مسوولان طالبان در بدخشان و والی طالبان در بلخ را به عهده گرفته بود. این در حالیست ‌که طالبان بارها حضور داعش در افغانستان را انکار کرده اند.

در این برنامه گرداننده عبدالمطلب فراجی با جنرال نصیر احمد ضیایی فرمانده پیشین ارتش و نذیر احمدزی معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان بحث کرده است.