افغانستان

از هر هزار تولد در افغانستان ۲۴ نوزاد جان خود را از دست می‌دهند

آمار جدید یک سروی مشترک میان اداره‌ی احصائیه و معلومات و یونیسف نشان می‌دهد که در هر هزار ولادت ۲۴ نوزاد جان خود را از دست می‌دهند و تنها ۳۳.۷ درصد مادران می‌توانند در شفاخانه ولادت کنند.

در بخش دیگری از این سروی آمده است که هنوز ۳۱.۵ درصد مادران در کشور در خانه و در شرایطی که قابله‌ حضور ندارد و ۳۳.۷ درصد مادران شفاخانه‌ ولادت می‌کنند.

این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که ۲۸.۷ درصد از زنان بین ۲۰ تا ۲۴ سال قبل از ۱۸ سالگی و ۹.۶ درصد قبل از ۱۵ سالگی ازدواج کرده‌اند.

عصمت‌الله حکیمی، معاون اداره احصائیه و معلومات طالبان ضمن اعلام نتایج این نظرسنجی گفت که نتایج این سروی نشان می‌دهد که ۷۶.۴ درصد از مادران باردار در کشور ۱ تا ۳ بار در دوران بارداری به داکتر مراجعه می‌کنند. ۳۳.۴ درصد از مادران ۴ بار یا بیشتر برای معاینه در دوران بارداری به داکتر مراجعه می‌کنند.

در این سروی در مورد سوء تغذیه کودکان نیز معلومات ارائه شده که براساس آن ۴۴.۷ درصد از کودکان زیر پنج سال نسبت به سن خود کوتاه قد و ۱۸.۴ درصد از کودکان زیر پنج سال ضمن قد کوتاه، کم وزن نیز هستند.

نتایج این نظر سنجی همچنین نشان می‌دهد که در افغانستان در حدود ۱۲ درصد کودکان با پدر و مادر خود زندگی نمی‌کنند.

در مورد کودکان کار نیز در این سروی آمده که ۱۹.۴ درصد از کودکان پنج تا ۱۷ سال در کشور به کارهای شاق می‌پردازند.

فقیر محمد زیار رئیس اداره‌ی احصائیه و معلومات طالبان، گفته است که این سروی قبلن هم سه بار در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۰ انجام شده است.

این سروی توسط ۴۶۲ سروی کننده که ۱۳۶ زن نیز در آن شامل می‌باشد، انجام شده و در مجموع با ۲۳ هزار و ۲۱۳ خانواده شامل ۴۴ هزار و ۳۴۱ مادر، ۳۲ هزار و ۹۸۹ کودک زیر پنج سال و همچنین ۲۰ هزار و ۶۸ کودک و نوجوان از ۵ تا ۱۷ سال مصاحبه شده‌است.

این سروی درحالی انجام شده است که علی‌رغم مصرف بودجه‌های هنگفت از سوی جامعه جهانی و نهاد‌های مددرسان از دو دهه‌ی گذشته تاکنون، افغانستان هنوزم هم در لیست اولین کشور های در معرض آسیب‌های سوء تغذیه و مرگ و میر مادران و نوزادان ناشی از فقر است.