افغانستان

اسماعیل یون: طالبان به سود مردم افغانستان نیست

اسماعیل یون که چند روز پیش به طالبان ۹۵ نمره داد، حال طالبان را به سود مردم افغانستان نمی‌داند.

اسماعیل یون این بار، برعکس چند روز پیش می‌گوید، افرادی که همه عمرشان را در پاکستان سپری کرده‌اند و اکنون در افغانستان حاکم شده‌اند، به سود مردم نیستند.

آقای یون که در واکنش به تصمیم طالبان برای بازپس‌گیری زمین دولتی از تلویزیون ژوندن می‌گوید که طالبان می‌خواهند این تلویزیون را به مدرسه دینی مبدل کنند.

وی به طالبان هشدار می‌دهد که نمی‌توانند در محل تلویزیون ژوندون مدرسه اکوره ختک و مدرسه حقانیه ایجاد کنند. دو مدرسه‌ی پاکستانی که بیشتر رهبران طالبان در آن‌ها درس خوانده‌اند.

اسماعیل یون، مالک تلویزیون ژوندون گفت: «افراد طالبان که در پاکستان زندگی کرده‌اند و اکنون در افغانستان به قدرت رسیده‌اند، (و) به سود کشور نیستند».

آقای یون می‌گوید؛ کسانی که سال‌ها پل‌ها و پایه‌های برق را منفجر کرده‌اند؛ اکنون وزرای کابینه طالبان هستند، اما افرادی که برای ملت خدمت کرده‌اند، به خیانت متهم استند.

اسماعیل یون که در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت؛ تاکید کرد: «کسانی که در ویرانی کشور دست داشتند حالا به مقام وزارت رسیده‌اند.»

اسماعیل یون در هفته‌های اخیر به یکی از چهره‌های جنجال برانگیز در رسانه‌های اجتماعی مبدل شده است.

او نزدیک به دو هفته پیش در سخنرانی در مراسمی از سوی طالبان که با شماری از فرهنگیان افغانستان برگزار شده بود، گفته بود که از صد نمره به طالبان ۹۵ نمره می‌دهد.

اسماعیل یون در سال ۲۰۱۰ تلویزیون ژوندون را تاسیس کرد. ساختمان این تلویزیون در ۴ جریب زمین که از سوی حکومت حامد کرزی به این تلویزیون به کرایه داده شود بود، اعمار شده است. آقای یون استاد دانشکده زبان و ادبیات پشتو در دانشگاه کابل است. دیدگاه‌های تباری و قوم محور او همواره بحث برانگیز بوده است.