صحت

چهارمین رویداد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار در شرق کشور ثبت شد

عکس از وزارت صحت عامه.

تنها ده روز پس از ثبت سومین رویداد مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار در شرق کشور، چهارمین رویداد مثبت این بیماری نیز در همین ولایت روز پنجشنبه ثبت شد.

به گفته پزشکان در ننگرهار، این رویداد در ولسوالی بهسود ننگرهار ثبت شده و یک کودک چهار ساله به این بیماری گرفتار شده است.

این در حالی است که سومین رویداد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان نزد یک کودک دونیم ساله در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار در شرق کشور ثبت شده است.

به گفته پزشکان در ننگرهار، دو رویداد مثبت دیگر پولیو پیش از این در ولسوالی‌های بتی کوت و کوت ننگرهار ثبت شده اند.

این در حالی است که کارزار واکسین پولیو دو هفته پیش در ۲۳ ولایت کشور راه اندازی شد که در آن برای ۶.۳ میلیون کودک زیر پنج سال واکسین پولیو تطبیق شد.