جهان

دیپلمات آزاد شده ایرانی پس از مبادله زندانیان با بلجیم وارد تهران شد

یک دیپلمات ایرانی که به اتهام دست داشتن در یک بمب‌گذاری ناموفق در بلجیم زندانی شده بود، پس از آزادی در یک برنامه تبادل زندانیان با میانجیگری عمان، روز جمعه به تهران بازگشت.

رویترز گزارش داده است که این دیپلمات اسدالله اسدی در سال ۲۰۲۱ در بلجیم به اتهام ارتباط با یک طرح بمب‌گذاری ناموفق در فرانسه به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود.

ایران در بدل رهایی اسدی اولیور واندکاستیل یک کارمند بشردوستانه بلجیمی که به اتهام جاسوسی در زندان بود، آزاد کرد.

واندکاستیل، ۴۲ ساله، در ماه فبروری ۲۰۲۲ در حین سفر به ایران دستگیر شده بود و در جنوری سال ۲۰۲۳ به ۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

دولت بلجیم روز جمعه اعلام کرد که تهران قصد داشت مجازات بیشتر برای واندکاستیل در نظر بگیرد.

هر دو کشور اتهامات در برابر شهروندان‌شان را ساختگی خوانده و آن را رد کرده‌اند.