زنان

بانویی در تونس با تصویرهای دیجیتالی از حقوق زنان دفاع می‌کند

بانویی در تونس درحالی که معلولیت فیزیکی دارد از تشویق زنان و تلاش برای رسیدن به آرزوهایش متوقف نشده و با تصویرهای دیجیتالی زندگی زنان را به تصویر می‌کشد.

او با برگزاری نمایشگاهی زندگی زنان با دیدی متفاوت و هنری به تصویر کشیده شده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه اقدامی برای تصویر کشیدن جنبه‌های زندگی دختران و نشان دادن توانمندی زنان در جامعه گفته شده است.

اولفا دبابی؛ هنرمند می‌گوید: «این رشته مورد علاقه من بود. من طراحی گرافیک خواندم و از زمانی که هنر دیجیتال را کشف کردم، عاشق آن شدم و می‎خواستم به حرفه من مبدل شود.»

بازدیدکنندگان از این نمایشگاه می‌گویند که مجذوب شیوه ارائه این تصویرها شده‌اند و از نخستین اقدام با این نوع در این کشور استقبال می کنند.

والا کاسمی؛ شهروند تونس گفت: «از دید من این یک فکر زیبا است. ما به نمایندگی از زنان نیاز داریم. درست مانند بخش بازرگانی ما به زنانی نیاز داریم که الگوی دیگران شوند.»

اثرهای هنری در این نمایشگاه همه با طرح روی برنامه‌های دجیتالی ساخته شده‌اند و گویا نوع دیگری از نقاشی با رنگ هستند.