زنان

بخش زنان سازمان ملل متحد: ما از کار با زنان و برای زنان دست نخواهیم کشید

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در اطلاعیه‌ای می‌گوید که در سراسر جهان، مبارزه برای حقوق زنان یک مبارزه شدید است، اما در حال حاضر هیچ کشوری به اندازه افغانستان وابسته به این مبارزه نیست.

در ادامه این اطلاعیه‌ آمده است که در هیچ جای دنیا، مأموریت ما، دلیل حضور‌ ما و تأثیر ما به اندازه افغانستان به چالش کشیده نشده است.

این سازمان در ادامه خاطرنشان کرد که آخرین یورش به حقوق زنان – ممنوعیت کار زنان افغانستان برای سازمان‌های غیر دولتی و سازمان ملل – فقط یک گام به مسیر اشتباه نیست، بلکه آخر زندگی است. این در تضاد با ارزش‌های که جامعه بین‌المللی بر آن بنا شده است (این که ما که هستیم و به چه چیزی اعتقاد داریم) می‌باشد. در جریان این دو سال هدف از صدور فرمان‌ها، احکام و رفتارها حذف سیستماتیک زنان و دختران افغانستان از زندگی اجتماعی است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه نوشته است که مهمترین سئوالی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، این است که چگونه به شیوه‌های اصولی در شدیدترین بحران بشردوستانه وحقوق زنان در جهان پیش برویم. از چهارم اپریل، تمام کارمندان افغانستان ما – زن و مرد – از خانه کار می‌کنند. ۷۰ درصد کارمندان ما زن هستند که از آن جمله ۵۵ درصد از کارمندان زن در افغانستان هستند.

سازمان ملل برای زنان از محدودیت ها و تهدیدهایی که به طور خاص برای زنان وجود دارد شديداً تحت تأثیر قرار گرفته است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در اطلاعیه‌ خود تاکید کرده است که ما تنها با تیم‌های مردانه کار نخواهیم کرد. ما از رویکرد اصولی خود در کار با زنان و برای زنان دست نخواهیم کشید.

بخش زنان سازمان ملل متحد آورده است؛ در حالی که این یک چالش بی سابقه برای ما است، تعهد ما به زنان و دختران افغانستان قوی تر از همیشه است. ما به طور دوامدار در افغانستان باقی می‌مانیم و به نوآوری، احیای مجدد و بازاندیشی ادامه خواهیم داد. تا حد امکان آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که کارکردهای ما برای زنان افغانستان تاثیرگذار است. ما باید کوشش کرده و راهی برای پیشرفت ایجاد کنیم . این راه دو رهنما خواهد داشت. ۱- صداها و اولویت‌های زنان و دختران افغانستان و ۲- اصول ما.

بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان فقط برای حقوق زنان و دختران افغانستان نیست. این مبارزه برای حقوق هر زن که در سراسر جهان مورد ظلم و سوء استفاده قرار گرفته و هر زن که همیشه به خاطر زن بودنش خاموش مانده است می‌باشد.

این درحالی است که بعد از تسلط دوباره طالبان در افغانستان آنها محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی را بر سر راه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده‌اند.

موضوعی که با واکنش کشورهای مختلف جهان مواجه شده است اما طالبان هیچ تغییری در روش خود نیاورده‌اند.