افغانستان

رهبران گروه ۷ از طالبان خواستند زمینه ایجاد حکومت فراگیر را فراهم کنند

رهبران گروه ۷ از طالبان خواسته‌‌اند که گام‌هایی برای مشارکت در گفتگوهای ملی معتبر، فراگیر و به رهبری شهروندان افغانستان بردارد تا حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود.

رهبران هفت کشور صنعتی جهان در شهر هیروشیمای جاپان گردهم آمده‌اند تا در مورد مسایل جهانی گفتگو کنند.

در اعلامیه مشترک رهبران گروه ۷ آمده است: «ما از طالبان می‌خواهیم گام‌های مهمی برای مشارکت در گفتگوهای ملی معتبر، فراگیر و تحت رهبری شهروندان افغانستان که در آن نمایندگانی از همه شهروندان افغانستان بتوانند مشارکت داشته باشند، بردارد.»

این رهبران همچنان در مورد افزایش تهدیدهایی در برابر ثبات افغانستان و نیز وخیم شدن وضعیت بشردوستانه و اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این اعلامیه آمده است: «ما از طالبان می‌خواهیم که به تعهدات خود در زمینه مبارزه با هراس افگنی پایبند باشد و اطمینان دهند که خاک افغانستان برای تهدید یا حمله به هیچ کشوری، برنامه‌ریزی یا تامین مالی برای اقدامات هراس افگنی یا پناه دادن و آموزش هراس افگنان استفاده نمی‌شود. ما شدیدترین مخالفت خود را با نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط طالبان ابراز می‌کنیم و خواستار لغو فوری تصمیمات غیرقابل قبول به ویژه تصمیمات علیه زنان و دختران هستیم.»

بر بنیاد این اعلامیه: «همه شهروندان افغانستان باید از مشارکت کامل، برابر و معنادار در تمام عرصه‌های زندگی عمومی برخوردار باشند و به کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی دسترسی داشته باشند. ما از طالبان می‌خواهیم که به قطعنامه ۲۶۸۱/۲۰۲۳ و منشور ملل متحد از جمله ماده ۸ احترام بگذارد و از عملیات نامحدود ملل متحد در افغانستان اطمینان دهد.»

در همین حال، رهبران گروه هفت همچنین گفتند که بر تعامل خود با کشورهای آسیای مرکزی برای رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای مختلف از جمله پیامدهای تهاجم روسیه، تاثیر بی‌ثبات ‌کننده وضعیت در افغانستان، امنیت غذایی و انرژی، هراس افگنان و تغییرات آب و هوایی تاکید می‌کنند.