افغانستان

نگرانی اعضای مجلس نمایندگان امریکا از دسترسی طالبان به پول کمک‌های بشردوستانه

برخی از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده می گویند که پول‌های مالیه دهندگان امریکایی، زیر پوشش کمک های بشردوستانه به کیسه گروه های هراس افگنی چون شبکه حقانی می ریزد.

مایک والتز یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید که مسوول اداره توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده نتوانسته است اعضای کانگرس قناعت دهد که پول‌های کمکی به کیسه های گروه‌های هراس افگن در افغانستان نمی ریزد. این عضو مجلس نمایندگان امریکا همچنان هشدار می دهد که کانگرس امریکا نمی تواند کور، کورانه به ملل متحد اعتماد کند.

اما مسوول اداره توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده از شفافیت در روند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، از سوی ملل متحد اطمینان می دهد و می گوید که اگر پولی به طالبان می رود به گونه ناخواسته می رود.

چگونگی به مصرف رسیدن کمک‌های بشردوستانه از سوی ملل متحد، این روز ها بحث‌های جدیی را میان اعضای کانگرس و با اداره توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده به راه انداخته است.

شماری اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده به این باور اند که پول‌های مالیه دهندگان امریکایی زیر نام کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به طالبان و به ویژه به شبکه حقانی می رسند.

مایک والتز عضو کانگرس از فلوریدا گفت: «من میخواهم که کمیته برایم یک سیستم واقعی ارایه دهد. تنها نوعی امیدواری و دعا کردن بالای یک نظارت یک طرف سوم نباشد. آیا مطمین هستید که این پول‌ها به هراس افگنی نمی رود و سازمان‌های هراس افگن را حمایت نمی کند و آن پول را شما هدایت می کنید؟»

این عضو کانگرس ایالات متحده هشدار می دهد که پس از این در روند کمک‌ها نباید «کور- کورانه» به ملل متحد باور کرد.

اما مسوول اداره توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده هرچند به گونه روشن نمی تواند که ریخته شدن پول مالیه دهندگان امریکایی را به کیسه‌های طالبان به ویژه شبکه حقانی رد و یا تایید کند، اما تاکید می کند که اگر پولی به طالبان می رود به گونه ناخواسته می رود.

سامانتا پاور رییس اداره توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده گفت: «بگذارید حرف بزنیم چون مرا متهم می کنید. مسایل که مربوط به کار کردن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می شود، شما تصور کنید، برای همکاران ما که تطبیق می کنند، به گونه مثال اگر آن پول به (طالبان) می رود. این پول ناخواسته می رود.»

نگرانی‌ها از دستبرد طالبان به پول‌های که زیر نام کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده می شود در حالی بالا گرفته اند که جنبش زنان معترض از جهان می خواهد که به جای کمک‌های مالی به طالبان، بر آنان فشار بیاورد تا زنان به آزادی های‌شان دست یابند و درهای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران بازگشایی شوند.

شمایل توانا عضو جنبش زنان معترض گفت: «کسانی که از تحصیل بازمانده اند و از مکتب و دانشگاه شان بازمانده اند، با مشکلات شدید روحی و روانی دست و پنجه نرم می کنند، اگر این وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، مطمین هستم که یک قشر عظیمی از جامعه دچار مرض روحی و روانی و دچار افسردگی می شوند.»

پیش از این ۱۹ عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده به شمول رییس کمیته روابط خارجی این مجلس در پای نامه‌ای امضا کردند که در آن از رییس اداره توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده خواسته بودند که به نگرانی‌ها از سوء استفاده طالبان از کمک های بشردوستانه توجه کند.

اما این تنها مجلس نمایندگان امریکا نه، بلکه نگرانی‌ها از دستبرد طالبان در کمک‌های بشردوستانه از سوی اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیز مطرح شده است.

طالبان هرچند به گونه رسمی نمی خواهند در این باره چیزی بگویند، اما هرگونه دستبرد را در کمک‌های بشردوستانه رد می کنند.