جهان

جشن برنج در تایلند برگزار شد

مردم تایلند در مراسمی با حضور پادشاه این کشور، آغاز فصل کاشت برنج را جشن گرفتند.

برنج در تایلند یک گیاه مقدس به شمار می‌رود و در کنار فراهم آوری خوراک، برای میلیون‌ها تن از شهروندان این کشور زمینه کار را فراهم ساخته است.

پادشاه تایلند با همسرش در مراسم آغاز فصل کاشت برنج در این کشور اشتراک کرده است.

او در این مراسم ویژه به گاوها آب و علف می‌دهد که نمادی از فراوانی آب، محصول خوب و شکوفایی اقتصادی است.

برنج در فرهنگ تایلند جایگاه ویژه‌ای دارد.

سایناک میتو، کشاورز تایلندی در این باره می‌گوید: «مردم ما می‌گویند که برنج از بهشت آمده است و هدیه مقدسی است. با کشت برنج، زمین‌ها زیبا و محصول زیاد خواهد شد. غذای ما با برنج مقوی می‌شود.»

پس از آنکه پادشاه تایلند مراسم ویژه‌ی خود را برگزار می‌کند، مردم برای گردآوری برنج‌هایی که در این مراسم استفاده شده بود، هجوم می‌آورند.

تاییکا میسا، اشتراک کننده جشنواره می‌گوید: «با شرکت در این جشنواره به یاد پدر و مادرم می‌افتم. وقتی کوچک بودم به آن‌ها در کشت و برداشت برنج کمک می‌کردم. آن زمان زندگی بسیار لذت بخش بود.»

تایلند دومین صادر کننده بزرگ برنج در جهان است و ۱۶ میلیون تن در این کشور در شالی‌زارهای برنج کار می‌کنند.