افغانستان

بسته‌های کمک مالی: ۸۰ میلیون دالر ظرف یک هفته به کابل رسید

در درازای چهار روز، دو بسته کمکی چهل میلیون دالری جامعه جهانی به کابل رسیده است.

امرالله صالح معاون رییس جمهور پیشین چگونگی ارسال این پول‌ها را مبهم می داند و به این باور است که این پول‌ها برای تحکیم حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی فرستاده می شود.

ملل متحد و ایالات متحده بارها گفته اند که این پول ها در اختیار طالبان قرار نمی گیرد بلکه از سوی نهادهای ملل متحد زمینه‌های بشردوستانه به مصرف می رسد.

بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان فعالیت دارد، در درازای چهار روز، دوبار از رسیدن بسته های کمکی چهل میلیون دالری خبر داده و از ادامه این کمک ها استقبال کرده است.

اما امرالله صالح معاون رییس جمهور پیشین در صفحه تویترش فرستادن این پول ها را به توافق نامه دوحه پیوند می دهد و می گوید که جامعه جهانی زیر پوشش کمک های بشری، این پول ها را برای تحکیم حاکمیت طالبان می فرستد.

آقای صالح از نبود شفافیت در ارسال این پول ها به افغانستان انتقاد کرده و این روند را «توطئه آمیز» خوانده است.

آقای صالح نوشته است: «هدف از ارسال این پول نقد آنقدر مبهم و توطئه آمیز است که آنها جزئیاتی در مورد این‌که چه کسی چه چیزی را اهدا کرده و به کجا می رود ارائه نمی دهند.»

گفته می شود که این پول از سوی بانک “ای، آی، بی” به هدف کمک های بشردوستانه به نهاد های وابسته به ملل متحد مصرف می شود، اما پیش از این بازرس ویژه امریکا برای افغانستان از دستبرد طالبان در این پول ها ابراز نگرانی کرده است – نگرانی یی که از سوی زنان معترض نیز مطرح می شود.

زرمینه پریانی عضو جنبش زنان معترض گفت: «امروز چرا در هر جلسه یی که نماینده گان اتحادیه اروپا تا کارمندان سازمان ملل در هر سفر شان، دیدار شان فقط با طالب است و تنها صدای طالب را می شنوند و نام قربانیان افغانستان و شرایط بد اقتصادی از زن و کودک زمانی یاد می شود که اینان زیر نام آنها به طالب پول روان می کنند.»

بسته های پولی به هدف کمک های بشر دوستانه در حالی به کابل می رسند که مسوول برنامه جهانی غذا در ملل متحد گفته است که شبانه ۲۰ میلیون تن یعنی نیمی از افغانستان گشنه می خوابند و نانی برای خوردن ندارند.

طارق فرهادی فعال سیاسی گفت: «اگر کمک های چهل میلیون دالری به افغانستان نرسد، ارزش افغانی سقوط می کند و تمام مردم افغانستان خساره مند می شوند و افغانستان به یک بحران می رود.»

روند ارسال بسته های پولی ملل متحد در حالی به کابل ادامه دارد که در حدود ۳۵۰۰ کارمند این نهاد در اعتراض به منع کار، کارمندان زن از سوی طالبان در دفتر های این سازمان، یا به کار حاضر نشده اند و یا هم از خانه کار می کنند.

ملل متحد گفته است که در سال روان میلادی تنها پنج درصد تقاضای کمک مالی برای افغانستان، از سوی کشور های کمک کننده تعهد شده است.

بربنیاد آمار ها از هنگام تسلط طالبان در افغانستان تاکنون پنجاه و هفت بسته کمکی ۴۰ میلیون دالری در چارچوب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسیده است.