افغانستان

تاکید حکمتیار بر ایستادگی در برابر ظلم و ستمگری

Hizb-e-Islami leader Gulbuddin Hekmatyar. File photo.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که پس از یک غیبت، دوباره به منبر بازگشته است، در تازه‌ترین سخنانش بر ایستادگی در برابر گروه‌های «ستمگر و لجام گسیخته» تاکید کرد.

آقای حکمتیار می‌افزاید که نه گفتن به بی‌عدالتی و ستمگری سنت همیشگی الهی است.

رهبر حزب اسلامی، گفت: «این سنت ثابت، دایمی و تغییر ناپذیر الهی است که ظلم و ستم یک گروه را بر مردم توسط گروه دیگر دفع می‌کند، به مظلومان اجازه و توفیق می‌دهد که ظلم و طغیان ظالمان را دفع نمایند و بساط ظلم را برچینند.»

گلبدین حکمتیار می‌گوید، هر مردمی که به ستمگران تسلیم شوند و برای دفاع از حقوق شان به مقاومت بر نخیزند، ارزش‌هایشان نابود خواهند شد.

گلبدین حکمیتار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید: «هر مردمی که به ظالمان تسلیم شوند، برای دفاع از حقوق خود در برابر ظالمان راه مقاومت را در پیش نگیرند، از حقوق انسانی خود و ارزش‌های دینی‌شان دفاع نکنند، در برابر ظالمان ایستاده نشوند، در برابر زور از زور و در برابر جنگ افزار از جنگ افزار کار نگیرند، نمی‌توانند حقوق خود را به دست بیاورند.»

رهبر حزب اسلامی با اشاره به مسایل تاریخی در اسلام به این موضوعات پرداخته است، اما آیا می‌توان این سخنان آقای حکمتیار را با اوضاع کنونی افغانستان مطابقت داد؟

حامد صبوری، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «چیزی از سخنان آقای حکمتیار به شکل ضمنی اقتباس می‌شود، این است که اگر طالبان تغییر موقف ندهند، اگر طالبان تغییر سیاست ندهند و اگر در سیاست خود نرمش ایجاد نکنند، روشن است که تنها که عمر حکومت‌شان بسیار کوتاه خواهد بود بلکه یک کتله بسیار وسیع از مردم در برابرشان ایستاد خواهد شد و نظام اینان (طالبان) که پایه‌هایش با وجود اینکه نو است، بسیار متزلزل است دیگر هم متزلزل خواهد شد و در یک وقت کوتاه از بین خواهد رفت.»

گلبدین حکمتیار پس از حمله به دفتر کارش برای مدتی، کم‌تر در انظار عمومی ظاهر می‌شد.

او گروه‌های هراس افگن را به دست داشتن در سوء قصد به جان خودش متهم ساخته است.