جهان

تبدیل محل جمع‌آوری زباله به یک باغ در مصر

یک مرکز آگاهی محیط زیستی، محل جمع آوری زباله‌ها در قاهره پایتخت مصر را به یک باغ تبدیل کرده است.

بنیاد «درخت بکارید» بیش از دو کیلومتر مربع را که قبلا مردم زباله‌های خود را آنجا می‌انداختند را به ساحه سبز تبدیل کرده‌اند.
حالا مردم به ویژه کودکان در این ساحه به حیوانات غذا می‌دهند و زیر درختان قدم می‌زنند.

در همین حال، در میان درختان گروه‌های مختلف در مورد بازیافت زباله‌ها، کشاورزی، زنبورداری، مراقبت از محیط زیست و اهمیت و فواید شماری از گیاهان به مردم آموزش می‌دهند.

نادیه محروس؛ عضو بنیاد درخت بکارید گفت: «کارآموزان یاد می‌گیرند که چگونه زباله‌ها را بازیافت کنند و مثلا در کشاورزی استفاده کنند. ما کرم‌های خاکی سرخ را داریم که از آنها استفاده می‌کنیم، آنها را از زباله تغذیه می‌کنند و کودهای ورمی کَمپوست را تولید می‌کنند که ما در کشاورزی استفاده می‌کنیم.»

بنیاد درخت بکارید در سال ۲۰۱۷ به فعالیت آغاز کرده است و از آن زمان به این‌سو کارزارها و برنامه‌های مختلف آگاهی دهی محیط زیستی را برای مردم برگزار کرده است.

این بنیاد تا هنوز بیشتر از ۲ میلیون درخت در مصر غرس کرده است.