ورزش

اشتراک نزدیک به ۳۰۰ ورزشکار در رقابت دوش در بامیان

نزدیک به ۳۰۰ ورزشکار امروز جمعه در دو بخش جوانان و خوردسالان در یک رقابت دوش در ولایت بامیان اشتراک کردند.

در این رقابت عبدالرحیم احمدی از والسوالی پنجاب در بخش جوانان مقام نخست را گرفت.

اشتراک کنندگان این رقابت می‌گویند امیدوار هستند این گونه رقابت‌ها همواره در این ولایت برگزار شوند.

ضیا الدین بیگزاد، آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان در این باره می‌گوید: «هدف  از برگزاری این مسابقات صلح و صمیمیت بیشتر و رشد ورزش در بین جوانان است.»

به گفته او، در این رقابت، ورزشکاران فاصله ۴ کیلومتر را دویدند.

او می‌گوید که قرار است این گونه رقابت‌ها در ولسوالی‌های بامیان و ولایت‌های همجوار این ولایت مانند پروان و میدان وردک نیز برگزار شوند.

در این رقابت در بخش خورد سالان مهدی از مرکز بامیان مقام نخست را از آن خود کرد.