افغانستان

توزیع فورم آزمون کانکور برای دختران صنف دوازده در شماری از ولایت‌های کشور

Students at Kabul University. Sept. 2022.

طالبان در شماری از ولایت‌های کشور برای دخترانی که از صنف دوازدهم فارغ التحصیل شده‌اند، فورم‌های شمولیت در آزمون کانکور توزیع کرده‌اند.

امروز شماری از دختران در کابل به مکتب‌هایشان رفتند تا این فورم‌ها را برای شمولیت در آزمون کانکور دریافت کنند.

یلدا جسور، فارغ التحصیل صنف دوازدهم در این باره می‌گوید: «ما امروز برای خانه پوری فورم کانکور به مکاتب آمده‌ایم. من خواهان بازگشایی دروازه دانشگاه‌ها هستم. سال قبل امتحان گرفته شد؛ اما دروازه دانشگاه‌ها باز نشد و دختران نتوانستند به تحصیل‌شان ادامه دهند.

این درحالی است که طالبان در ماه‌های گذشته دروازه دانشگاه ها را به روی دانشجویان دختر مسدود کردند و دختران در افغانستان اجازه دارند تنها تا صنف ششم تحصیل کنند.

شمار دیگری از دختران می‌گویند که طالبان با اعلام توزیع فورم کانکور همزمان با برگزاری نشست دوحه می‌خواهند از جامعه جهانی امتیازگیری کنند.

در همین حال مسوولان طالبان در ریاست معارف ننگرهار می‌گویند، دخترانی که در ۱۴۰۲ از صنفِ دوازده فارغ شده‌اند، شامل آزمون کانکور خواهند شد.

فرهاد استانگزی، سخنگوی ریاست معارف طالبان در ننگرهار در این باره گفت: «مکاتب مناطق سردسیری که خواهران چندماه پیش در آزمون فارغ‌التحصیلی پایه دوازدهم شرکت کردند و براساس دستور وزارت معارف از صنف دوازدهم فارغ التحصیل شدند، امسال فرم شرکت در آزمون کانکور به آنها داده شد و دخترانی که کانکور قبلی را به دلیل مشکلات شرکت نکرده‌اند، با وجود اینکه از مکاتب مناطق گرم هستند، فرم دریافت کرده‌اند.»

منابعی در ولایت‌های قندهار، هلمند، تخار ،بدخشان، کندز، پروان و برخی از ولایت‌های دیگر می‌گویند که طالبان به یک باره به حوزه‌های آموزشی خبر داده‌اند که دختران فارغ صنف دوازدهم را اجازه دهند تا فورم‌های آزمون کانکور را به دست آورند.

هرچند که تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان با واکنش تند نهادهای مختلف جامعه جهانی روبرو شده است اما رهبران طالبان هیچ تغییری در این تصمیم خود نیاورده‌اند.