افغانستان

نشست ویانا خواهان لغو توافق‌نامه‌ی دوحه شد

نشست دو روزه‌ی ویانا روز چهار شنبه با صدور قطعنامه‌ی به پایان رسید. در بخشی از قطعنامه این نشست، مخالفان طالبان خواهان لغو توافق‌نامه‌ی دوحه میان ایالات متحده و طالبان شده اند.

در این قطع نامه آمده است که اوضاع کنونی، حاصل توافق‌نامه دوحه است.

در این قطعنامه آمده است: «از آن‌جایی که سلطه نامشروع طالبان در نتیجه موافقت‌نامه‌ی سال ۲۰۲۰ دوحه منجر به وضعیت فاجعه بار موجود در افغانستان شده است، تداوم آن را به خیر افغانستان نمی بینیم.»

فضل احمد معنوی شرکت کننده نشست ویانا گفت: «گفتند که از هر نوع مقاومت در برابر طالب، چه مقاومت در شهرها که از طرف زنان صورت می گیرد، و هم از مقاومتی که در کوه ها صورت که مقاومت‌های مسلحانه است حمایت می‌کند. این فکر می‌کنم یک نقطه بسیار مهم و یک جواب برای کسانی بود که سیاست‌های حکومت خود را می‌خواهد به عنوان دیدگاه مردم افغانستان ابراز کند.»

سخنگوی طالبان در واکنش به نشست ویانا گفته است که این نشست «به زیان» افغانستان است و فیصله‌های این نشست را نیز محکوم کرده است.

این واکنش طالبان در حالی ابراز می شود که وضعیت زندگی زنان افغانستان در زیر سلطه طالبان، نگران کننده و برای آینده زنان زیان بار خوانده می شود.

حبیبه سرابی فعال حقوق زنان گفت: «این نقص و ضربه ای را که زنان افغانستان دیده اند، جبران ناپذیر است. این را نمی توان با الفاظ بیان کرد، به ویژه زنانی که در افغانستان هستند.»

در بخش دیگری از قطع نامه نشست ویانا آمده است که سازمان ملل متحد در نشستی که قرار است تا سه روز دیگر در دوحه برگزار شود، مانع هر گونه تحرک برای به رسمیت شناخته شدن طالبان شود.

آقای معنوی گفت: «خانم امینه محمد معاون ملل متحد یک اظهار  غیرمسوولانه‌ای را که داشته. در این مسئله اعضای نشست ویانا به طور تفصیلی صحبت کردند و پیام خود را به ملل متحد روان کردند و موقفی داشتند نسبت به نشستی که قرار است در روزهای آتی در دوحه برگزار شود.»

مخالفان طالبان به شمول احمد مسعود در حالی در نشست ویانا گرد آمدند که قرار است تا دو ماه دیگر طالبان دومین سالگرد برگشت‌شان به قدرت را در افغانستان جشن بگیرند.

اما مخالفان طالبان نتواسته اند در این مدت در برابر طالبان یک «صف واحد» را ایجاد کنند. هرچند برگزار کنندگان نشست ویانا می گویند که نشست به یک روند مبدل خواهد شد، اما روشن نیست که چنین نشست‌هایی واقعا بتوانند مخالفان طالبان را در یک کنار هم و در برابر طالبان قرار دهد.