افغانستان

راه رفت‌وآمد به دره‌ای در کنر پس از ۳۵ سال باز شد

دره چیره‌گل، منطقه‌ای در ولسوالی ناری کنر که تاکنون راه رفت و آمد به آن بسته بود، حالا بعد از ۳۵ سال باز شده است.

این طرح در دولت قبل به عنوان بخشی از پروژه وزارت دفاع برای حفاظت از نیروهای خود در دره دوردست تصویب شد و پس از نزدیک به دو سال تکمیل شد.

باشندگان این بخش کنر می‌گویند که پس از ۳۵ سال جاده‌ای به درازی ۱۲ کیلومتر به این دره وصل شده است.

این طرح در دولت قبلی به عنوان بخشی از پروژه وزارت دفاع برای حفاظت از نیروهای خود در دره دوردست تصویب شد، پس از نزدیک به دو سال تکمیل شد.

با وجودی که این جاده جغل اندازی شده اما معیارهای اساسی را ندارد، رفتن موترها برای نخستین بار به این دره لبخندی به لبهای این باشندگان آورده است.

عبدالواحد، باشنده ولسوالی ناری در این باره گفت: «امروز ساکنان خوشحال هستند و جشن می‌گیرند. ما از مسئولان می‌خواهیم که نهایت تلاش را برای ما انجام دهند، زیرا این منطقه دورافتاده و مرزی است.»

کار جغل اندازی این جاده در آخرین هفته‌های جمهوریت تأیید شده بود و اکنون پس از نزدیک به دو سال کار  گذاشته است.

به گفته آنان، پیش از این بیماران در راه رسیدن به شفاخانه با خطرهای زیادی رو به رو بودند و حتا به قیمت جان‌شان تمام می‌شد.

حاجی امین گل، باشنده ولسوالی ناری در این باره خاطرنشان کرد: «بیماران یا در راه جان باختند و یا اگر زنده می‌ماندند به کما می‌رفتند. ما بیماران زن را روی تخت حمل می‌کردیم.»

محمد خان یکی دیگر از باشندگان ولسوالی ناری تاکید کرد: «ما از دیدن وسایل نقلیه در این دره خوشحالیم و هیجان زده شده‌ایم.»

ناری یکی از ولسوالی‌های دور دست کنر است که باشندگان بسیاری از بخش‌های آن به سهولت‌های ابتدایی دسترسی ندارند.

باشندگان این بخش می‌گویند که خواست آنان تطبیق پروژه‌های رفاهی بیشتر در این ولسوالی است.