ویدیو ها

ویژه برنامه عیدی یاد یار مهربان با صحرا کریمی

دراین برنامه گفتگوی جالب و خودمانی داریم با صحراکریمی “کارگردان فلم”. که قبلا” رئیس افغان فلم بود. او از خاطرات شیرین و روز های سخت کابل قصه می‌کند.