زنان

زنان افغانستان از دبیرکل ملل متحد خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسند

شماری از  زنان در درون و بیرون از افغانستان در یک نامه سرگشاده از دبیرکل ملل متحد، اعضای شورای امنیت و تمامی کشورهای عضو این سازمان می‌خواهند که بر تعهد جمعی خود در برابر زنان افغانستان محکم بایستند و از به رسمیت شناختن طالبان خودداری کنند.

این زنان می گویند از تصمیم امینه محمد معاون دبیرکل ملل متحد که گفته است نشستی را به روز اول و دوم می در دوحه برگذار می‌کند تا فرصتی برای یافتن گام‌های کوچک برای قرار دادن جامعه جهانی در مسیر به رسمیت شناختن طالبان، ایجاد کند، به شدت نگران شده‌اند.

این زنان در این نامه سرگشاده از نقض صریح حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از سوی طالبان سخن می‌زنند و می‌گویند که حقوق زنان قابل مذاکره نیست و با این عملکردها نباید به طالبان مشوعیت داده شود.

در این نامه آمده است تا هنگامی که طالبان به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترانم نگذارند، نباید با آنان تعامل صورت گیرد. 

این زنان ارایه کمک‌های بشردوستانه را بی حضور زنان ممکن نمی‌دانند و می‌گویند هر تصمیمی که بدون مشوره زنان در درون و بیرون از افغانستان گرفته شود، مشروع و اخلاقی نخواهد بود.

آنان تاکید می‌کنند که طالبان قوانین بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد را به شدت نقض کرده‌اند و حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها را نادیده گرفته‌اند. این زنان به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان را اقدامی برای پاداش دادن به طالبان و تضعیف اعتبار ملل متحد دانسته‌اند.

این زنان  اظهارات اخیر امینه محمد را تقویت طالبان می‌دانند و از دبیرکل ملل متحد می‌خواهند که مانع تعامل امینه محمد با طالبان شود، و کرسی افغانستان را به طالبان نسپارند و بر طالبان فشار وارد کنند تا تصمیم‌های محدود کننده شان در برابر زنان را لغو کنند.

این درحالی است که بعد از تسلط دوباره طالبان در افغانستان آنها محدودیت‌های زیاددی را برای زنان و دختران در کشور وضع کرده‌اند. طالبان شماری از زنان معترض را بازداشت کردند، دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان اجازه رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها را نداده‌اند. این تنها بخشی از محدودیت‌هایی است که زنان و دختران افغانستان در ماه‌های گذشته دست به گریبان بوده‌اند.