افغانستان

ملایعقوب: غفلت باعث سقوط می‌شود

Photo: Taliban-run Ministry of Defense

ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان در سخنرانی در مراسم رژه نیروهای کوماندوی طالبان هشدار می دهد که غفلت طالبان باعث سقوط حکومت آن‌ها خواهد شد.

او گفت: «اگر این نظام به خاطر غفلت و سُستی ما و شما و یا به علت بی‌پروایی و یا بی‌توجهی ما و شما از بین برود، باز ما در برابر خانواده‌های افرادمان که کشته شدند، مسئول هستیم. آنان از ما خواهند پرسید که چرا نظام را به این آسانی از دست دادید».

هرچند استخبارات طالبان در بیست ماه گذشته همواره فعالان حقوق بشر، آموزش و حقوق زنان، خبرنگاران و مخالفان طالبان را بازداشت و شکنجه کرده اند، اما ملا یعقوب می‌گوید که نیروهای کوماندوی طالبان بر مردم ظلم نخواهند کرد.

مجاهد افزود: «این افراد که امروز تربیه شده اند نه برای حمله بر شما هستند. نه شما را خواهند کشت، نه شما را به زندان خواهند انداخت نه با شما ظلم خواهند کرد و نه با شما دشمنی خواهند کرد. این‌ها برای محافظت شما هستند».

اسدالله ندیم، نظامی پیشین،‌ گفت: «این تاکید ناشی از ترس و واهمه‌ی است که آنان را بر سر سیاست‌های خشن‌شان در برابر مردم فرا گرفته اند. از عکس‌العمل شدید مردم نسبت به رویه خشن خود تشویش می ترسند. بهتر است که رهبر طالبان مسولیت پذیر باشد به عنوان حاکم. و رویکرد و سیاست‌شان را تغییر دهند و به مردم احترام بگذارند».

در این مراسم مولوی عبدالبصیر، رییس حج و اقاف طالبان در قندهار که از افراد نزدیک به رهبر طالبان است، به کشورهای همسایه افغانستان هشدار داد که اگر طالبان را با گلوله هدف قرار دهند، طالبان آنان را با گل هدف قرار نخواهند داد.

مولوی عبدالبصیر، رییس حج و اقاف طالبان در قندهار، گفت: «به همه جهان می‌گویم که ما به جهان خطر نیستیم. به همه وعده‌های مان عمل کرده ایم. همان وعده که به هیچ کشور جهان خطر نخواهیم بود. با جهان تحمل می‌خواهیم. اما همه دنیا این را بداند و به ویژه کشورهای همسایه که اگر آنان ما را با گلوله بزنند، ما با گل پاسخ داده نمی‌توانیم. او به خانه مان آتش بزند من به خانه او گل بزنم؟ امکان ندارد. با همه دنیا رابطه خوب و گذاره در چارجوب شریعت می‌خواهیم و این منشور ما است».

طالبان درحالی بر تعهدشان به وعده‌های شان به جهان تاکید می‌کنند که بارها از سوی مجلس نمایندگان امریکا به همکاری با گروه‌های تروریستی متهم شده اند.

طالبان هم‌چنان به تعهدات‌شان درباره حقوق زنان نیز عمل نکرده و آموزش، تحصیل و کار زنان را ممنوع کرده اند.