افغانستان

سرپرست سفارت پاکستان برای افغانستان به کابل بازگشته است

یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه پاکستان به آمو می‌گوید که عبیدالرحمان نظامانی، کاردار سفارت پاکستان برای افغانستان نزدیک به یک هفته است که به کابل برگشته است.

این مقام پاکستانی که نمی‌خواهد نام از او در این گزارش گرفته شود به آمو تایید کرد که آقای نظامانی در هوتل سیرینا در کابل است و تاکنون به دفتر کارش در سفارت پاکستان برنگشته است.

این منبع آگاه از وزارت خارجه پاکستان به آمو می‌افزاید که پاکستان از طالبان خواسته است اجازه دهند پاکستان مسوولیت کامل تامین امنیت سفارتش در کابل را بر عهده بگیرد.

به گفته منبع، پاکستان از طالبان خواسته بود که اجازه دهند نزدیک به ۳۰ تن از نیروهای امنیتی پاکستانی به کابل بیایند اما طالبان این درخواست پاکستان را رد کرده‌اند.

سفارت پاکستان از دوره نظام جمهوری تاکنون نزدیک به۳۰ نگهبان پاکستانی دارد؛ اما اکنون پاکستان از طالبان خواسته است که اجازه دهند این رقم به بیشتر از ۶۰ تن افزایش یابد.

منابع هم‌چنان می‌گویند که پاکستان و طالبان تفاهم کرده بودند که عبیدالرحمان نظامانی در ۴ اپریل به کابل برگردد؛ اما آقای نظامانی با کمی تاخیر به کابل برگشته است.

ظاهرا رد درخواست‌های پاکستان از سوی طالبان  باعث تاخیر در برگشت آقای نظامانی و حضور وی در هوتل سیرینا شده است.

به گفته این منبع تاکنون روشن نیست که سرپرست سفارت پاکستان در کابل چه زمانی از هوتل سیرینا به دفتر کارش در سفارت برخواهد گشت.

عبیدالرحمان نظامانی کاردار سفارت پاکستان در کابل در ۱۱ قوس سال پار هجری خورشیدی  در محوطه این سفارت از سوی دو فرد مسلح مورد هدف قرار گرفت و به گونه سطحی زخم برداشت. مسولیت این حمله را داعش پذیرفت.

چهار روز پس از این حمله، آقای نظامانی از کابل به اسلام آباد رفته بود.