ویدیو ها

گفتگو با فرزانه کوچی و امین احمدی

در این برنامه گرداننده کریم امینی با فرزانه کوچی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، و امین احمدی، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان، در باره وضعیت کنونی کشور، نقش سازمان ملل متحد در این وضعیت و موضوعات مرتبط دیگر، گفتگو کرده است.