افغانستان

پایان نشست سمرقند؛ وزیران خارجه کشورهای منطقه بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کردند

وزرای خارجه کشورهای منطقه که در نشست سمرقند اشتراک کرده بودند بر ایجاد نظام فراگیر در افغانستان تاکید کردند.

در بیانیه‌ی این نشست آمده است که نظام فراگیر باید«منعکس کننده منافع همه قشرهای جامعه افغانستان» باشد.

این کشورها گفتند که وضعیت امنیتی افغانستان«وخیم» است و هراس افگنی در افغانستان رشد کرده است.

در این بیانیه آمده است که «همه گروه‌های هراس افگن به شمول دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، جندالله، جیش العدل، جماعت انصارالله، جنبش اسلامی ازبیکستان و دیگر سازمان‌های هراس افگنی مستقر در افغانستان همچنان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان محسوب میشوند».

کشورهای همسایه افغانستان در این بیانیه بر نیاز بر حفظ گفت وگوها و رابطه جامعه جهانی با افغانستان تاکید کردند و خواستار اقدامات بیشتر برای بهتر شدن زندگی شهروندان افغانستان شدند.

در این بیانیه مشترک کشورهای همسایه افغانستان از جامعه جهانی خواسته شده است که کمک‌ها به افغانستان را افزایش دهند.

کشورهای همسایه افغانستان در این بیانیه با نگرانی از وضعیت دشوار اقتصادی در افغانستان، برای فرستادن کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان اعلام آمادگی کردند.

روسیه، چین، ایران، پاکستان، ازبیکستان، تاجیکستان و پاکستان در این بیانیه مشترک تاکید کرده اند که باید از سیاسی‌شدن روند کمک‌های بشردوستانه به افغانستان جلوگیری شود.

وزرای خارجه کشورهای منطقه در این بیانیه بی‌آنکه از کشوری نام ببرند گفتند که« کشورهایی که عمدتا مسوول خلق وضعیت بحرانی کنونی در افغانستان هستند، تعهدات خود را در قبال بهبود اقتصادی و توسعه آینده افغانستان با جدیت انجام دهند».

چهارمین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز پنجشنبه ۱۳ اپریل در سمرقند برگزار شد.

در این نشست، وزرای خارجه چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان حضور داشتند.

قرار است نشست بعدی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۴ در عشق آباد برگزار شود.