ویدیو ها

هنر هکاکی با تاریخ بلند درهرات

هنر هکاکی با تاریخ بلند درهرات، از جمله هنرهای با شکوه دوره تیموریان به‌شمار می‌رود، اما با گذشت زمان این هنر‌ کهن با سابقه‌ی درخشانش در کشور رو به رکود است.