افغانستان

ریچارد بنت: جهان باید تحریم‌های بیشتر بر طالبان وضع کند

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در یک گفتگوی ویژه به تلویزیون آمو گفت که جامعه‌ی جهانی باید در واکنش به سیاست‌های استبدادی طالبان، تحریم‌های بیشتر بر آن‌ها وضع کند.

آقای بنت که در مقر ملل متحد در نیویارک صحبت می کرد، به خبرنگار آمو گفت که طالبان همان سیاست‌های دور نخست حاکمیت‌شان در میان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ را تکرار می کنند.

او به آمو گفت: «باور من این است که آنها کارهای خود در میان سال های ۹۶ تا ۲۰۰۱ انجام داده اند را تکرار می کنند. وقتی به گذشته نگاه می کنیم به نظر می رسد که همان فرما‌ن‌های را که بیش از بیست سال پیش صادر کرده بودند را حالا تکرار می کنند. به نظر می رسد که پالیسی آن‌ها تغییری نکرده است. نمی گویم که آن‌ها عیناً مانند گذشته اند، اما بسیار شبیه زمان گذشته اند. و این یک چالش متفاوت برای جامعه جهانی است. از دید من جامعه جهانی نباید پیوسته واکنش نشان دهد بل باید در صف نخست قرار بگیرد و کارهای عملی کند. من از این قدرت برخوردار نیستم، اما دیگران دارند».

ریچاد بنت در پاسخ به این پرسش که گام‌های عملی چه اند گفت«کارهای عملی مانند اینکه باید تصمیم بگیرند که در برابر این وضعیت چه می خواهند بکنند، آیا مثلا تحریم های بیشتر وضع می کنند؛ بر طالبان».

آقای بنت در بخش دیگری از این گفت وگوی ویژه به آمو گفت که جهان نباید طالبان را به رسمیت بشناسد و به دنبال عادی سازی رابطه با آن‌ها نباشد.

او گفت«می خواهم بگویم که به رسمیت شناختن می تواند رسمی و همچنان غیر رسمی باشد. مانند عادی سازی اعمالی که قابل قبول نیستند. از صحبت های که با مردم افغانستان به ویژه زنان داشته ام درک می کنم که آن‌ها از جامعه ی جهانی می خواهند نباید مسایل مرتبط به برابری زن و مرد و حقوق بشر آنچه که قابل قبول نیست را عادی سازی کنند».

گزارشگر ویژه ملل متحد هم‌چنان گفت که فضا برای آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان به شدت بدتر از شش ماه پیش شده است.

آقای ریچارد بنت که شهروند نیوزیلند است، گذشته‌ی طولانی در زمینه‌ی دادخواهی برای حقوق بشر دارد. او در اول اپریل ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو، به ‌عنوان گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در بخش حقوق بشر در افغانستان گماشته شد.

قرار است نسخه کامل گفت و گوی ویژه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد با آمو روز جمعه شب ۲۵ حمل سال روان هجری خورشیدی ساعت ۷ شام از یویتوب آمو پخش شود.