افغانستان

چین: از حکومت‌داری «میانه‌رو» در افغانستان پشتیبانی می‌کنیم

Photo: Reuters

وزارت خارجه‌ی چین در یک خبرنامه یازده ماده‌ای، موقف خود را درباره افغانستان پخش کرده است.

در خبرنامه وزارت خارجه چین درباره موقف این کشور در برابر افغانستان آمده است که چین از «حکومت‌داری میانه‌رو و معقول» در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

وزارت خارجه چین گفته است که امیدوار است طالبان حقوق اساسی مردم افغانستان را تامین کنند.

در این خبرنامه آمده است: «چین امیدوار است که افغانستان بتواند یک ساختار سیاسی همه شمول و باز  بسازد. راهکارهای داخلی و خارجی میانه رو و معتدل را عملی کند و با همه کشورها به ویژه کشورهای منطقه ارتباط مثبت تأمین کند. ما امیدوار هستیم که حکومت موقت افغانستان حقوق اساسی و منافع همه مردم افغانستان به شمول زنان، کودکان و همه گروه‌های قومی را تأمین کند و فعالانه برای رسیدگی به منافع مردم و توقعات جامعه جهانی کار کند.»

چین گفته است که برای رسیدن به صلح و ثبات دایمی در افغانستان، کشورهای«مربوط»، ساز و برگ‌های نظامی به افغانستان نفرستند و درباره مبارزه با هراس‌افگنی، سیاست‌های دوگانه بازی نکنند.

وزارت خارجه چین می‌گوید: «امنیت اساس پیشرفت است» و از همین رو این کشور از مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

چین گفته است که با حضور افراد وابسته به حرکت اسلامی ترکستان شرقی «ای تی آی ام» در افغانستان، امنیت افغانستان، چین و منطقه با تهدید جدی روبرو است.

در این خبرنامه تاکید شده است: «چین امیدوار است که افغانستان به تعهدات‌اش درباره اقدام‌های موثر در برابر همه شبکه‌های هراس افگن به شمول (ای تی آی ام) عمل کند و امنیت شهروندان، نهادها و پروژه‌های چین و دیگر کشورها را در افغانستان با جدیت تامین کند».

این کشور از جامعه جهانی خواسته است که برای مبارزه با هراس‌افگنی همکاری چند جانبه کند و به افغانستان «تجهیزات مورد نیاز» را فراهم کند.

چین می‌گوید جامعه جهانی باید برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناه‌گاه امن هراس‌افگنان اقدام کند.

وزارت خارجه چین هم‌چنان از جامعه جهانی خواسته است که برای مبارزه با افراط‌گرایی در افغانستان نیز تلاش کند.

چین گفته است: «با سربازگیری و حرکات فرامرزی هراس افگنان مبارزه شود و از پخش نوارهای تصویری و صوتی خشن هراس افگنان جلوگیری شود. از گسترش افراط گرایی و از افراطی شدن جوانان پیشگیری شود و هسته‌های مخفی و پناه‌گاه‌های هراس افگنان از میان برداشته شوند».

چین در موقف‌اش درباره افغانستان از امریکا خواسته است که به تعهداتش در برابر افغانستان رسیدگی کند. به باور چین منجمد ساختن ذخایر ارزی افغانستان از سوی امریکا یکی از علت‌های مختل شدن پیشرفت در وضعیت بشری در افغانستان است.

چین هم‌چنان تعهد سپرده است که از صلح و بازسازی در افغانستان پشتیبانی می‌کند و بخش‌های بهداشتی، مبارزه با فقر، کشاورزی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با حوادث طبیعی با افغانستان همکاری کند تا افغانستان به توسعه‌پایدار و مستقل برسد.

این کشور هم‌چنان خبر داده است که از وضعیت بشری و وضعیت پناهجویان افغانستان نگران است.

وزارت خارجه چین گفته است که با مداخله بیرونی و نفوذ در افغانستان مخالف است زیرا به باور این وزارت «این یک دیدگاه مشترک کشورهای منطقه است که مداخله نظامی و تغییر دموکراتیک از سوی نیروهای بیرونی در افغانستان در بیست سال گذشته به تفاوت و رنج بی شمار در افغانستان انجامیده است. این دشوار است تا اثرات منفی آن را تا چندین سال آینده از میان برداشت».

چین در این خبرنامه تاکید کرده است که هیچ‌گاه خواهان منافع خود در افغانستان نیست.