ویدیو ها

اشتراک ده‌‍‌ها زن در نمایشگاهی در هرات

ده‌ها زن تجارت پیشه در یک نمایشگاه در شهر هرات اشتراک کرده اند. قرار است این نمایشگاه تا ده روز به روی بازدیدکنندگان باز باشد.